TEKNOLOGI

De moderne teknologiene gjør at hus i bindingsverk utvikler seg meget dynamisk nå. De raske og holdbare løsningene som benyttes i dag gjør at trehus kan konkurrere med betonghus og murte hus ved at de betydelig forkorter byggetid. Paneler av treskjelett som benyttes i byggebransjen er relativt lette, så det er ikke nødvendig å lage solide fundamenter, og dette reduserer husets totale pris.
Produksjonen vår bygger på to teknologier for tilvirkning av veggmoduler. Dette er KRYSSLAMINERT TRE (CLT) og BINDINGSVERK. Nedenfor presenterer vi vesentlig informasjon om begge teknologier.

WOODEN GARDEN ROOM

KRYSSLAMINTERT TRE (CLT)

CLT er treplater laget av limte planker. Hvert lag med planker ligger vanligvis loddrett mot tilstøtende lag og er limt på de brede flater på hver plate, vanligvis symmetrisk, slik at de ytre lagene har samme retning. Vanlig trevirke er et anisotropisk materiale som innebærer at dets fysiske egenskaper endrer seg avhengig av kraftens retning i forhold til fiberretning. Ved å lime lagene vinkelrett får man plater som er i stand til å oppnå bedre strukturell stivhet i begge retninger.FORDELER MED Å BRUKE CLT
SOM BYGGEMATERIALE

Fleksibel prosjektering – CLT har mange bruksområder. Det kan brukes i vegger, tak og himlinger. Platenes tykkelse kan lett økes ved å legge til flere lag, og platenes lengde kan økes ved å sette platene sammen.
Ekologisk – CLT er et fornybart, grønt og bærekraftig materiale, fordi det er laget av tre og dets produksjon skjer uten forbrenning av fossilt brensel.
Prefabrikasjon – Gulv eller vegger fremstilt av CLT kan lages ferdig før de kommer til byggeplassen, og dette forkorter gjennomføringstid og kan eventuelt redusere totale kostnader knyttet til oppføring av huset.
Termisk isolasjon – Siden platene er laget av flere lag med tre, kan CLTs termiske isolasjon være høy, avhengig av platens tykkelse.
CLT er et relativt lett byggemateriale – fundamenter må ikke være så store, og maskiner som trenges på plassen er mindre enn de som brukes til å løfte tyngre byggematerialer.

PRODUKSJON

Produksjonen omfatter følgende etapper:
-Gjennomgang av byggeprosjektet.
-Tilpasning av prosjektet til systemet med CLT massivtre.
-Produksjon av CLT-plater
-Kontroll av elementenes utførelse
-Spesifikasjon av prosedyrer for montering
-Sikring av platene mot værforhold under transport
-Lasting
-Utarbeidelse,
av produksjonsdokumentasjon
-Transport av elementene til byggeplassen Husene oppføres innen cirka 1 uke fra levering til byggeplassen.

Prefabrikkerte hus er et spesielt type hus som fremstilles på forhånd utenfor byggeplassen.PREFABRIKASJON

Husets prefabrikkerte deler (vegger, etasjeskillere, takstoler) ferdigstilles i en produksjonshall. Denne løsningen er bedre enn tradisjonell konstruksjon, fordi:

  • DLøsningen gjør at huset bygges på kortere tid

  • TProduksjonsprosessen påvirkes ikke av værforhold (regn, snø)

  • Husets deler er fremstilt meget nøyaktig som gjør videre ferdigstilling lettere

Produksjon av mellomstore prefabrikkerte hus tar fra et par til noe over ti dager. Montering av husene på byggeplasser varer mindre enn tjue timer. Derfor får prefabrikkerte trehus stadig flere tilhengere.

VEGGER

Konstruksjon: veggens elementer blir klemt av en pneumatisk press under fremstilling som gjør dem meget kompakte og stive. Det forberedte skjelettet stives på begge sider med konstruksjonsplater. Rommet inne i veggen fylles med varmeisolasjon av mineralull. Det forberedes også rør for elektrisk anlegg, samt plass for vann- og avløpsinstallasjon.
Ved å følge regler for varm montering og ved å bruke ekspansjonspakninger og spesielle flenser monteres det utvendige vegger og vinduskarmer i vegger. På yttervegger legges det kledning. Som oftest er det: fasadebord, trapesplater, puss på en ekstra lag med isolasjon.GULV

Trebjelker kuttes i henhold til arbeidstegninger og vris slik at de danner gulvpaneler.
MFP- eller OSB-plate skrus til en slik forberedt treramme. Deretter fylles etasjeskillere med lydisolasjon av mineralull. Til etasjeskillerens konstruksjon spikres det spikerslag for GKF brannplater.TAK

Trebjelker til takkonstruksjon kuttes i henhold til arbeidstegninger. I produksjonshallen sliper vi og maler synlige deler av takkonstruksjonen. Takkonstruksjonen monteres direkte på byggeplassen.